ترانه ای از سریال زیبای "متشکرم"

چه ساده ای تو!

واقعا....متشکرم!

تو تنها کسی هستی که منو می بینی

کسی که بدون مضایقه همه چیز به من میده

تو یه فرشته ای...

حتما خیلی برات سخت و خسته کننده بوده

اما تو بی هیچ تردیدی باورم داشتی

              – حتی وقتی که چیزی برای نشون دادن نداشتم –

عجیب نیست؟

انگار که تو هیچ اشکی نداری

حتی وقتی که داری رنج می کشی،

 به من می خندی!

من هم می خندم

            چون به خاطرت خوش حالم

من این حرف ها رو ته دلم نگه داشته بودم

.... واقعا دوستت دارم....

عشق دیوانه وار من هرگز نمی تونه ابراز بشه

(حالا بالاخره گفتمش) !؟...

من به خاطر تو زندگی می کنم....

                                           متشکرم!

/ 4 نظر / 12 بازدید
مریم

حتی مرور کردن این سریال هم حس خوبی داره .متشکرم به خاطر یاد اوری لحظات زیبا تکرار نشدنی و شاید فراموش شده زندگی.

شاهزاده احسان میرزا

ما وقت سریال نداری...مملکت داری برای خودمان اوقاتی نگذاشته

cry

پل؛ ارتباطي بين ما حصار دلها را بشكنيم باید دنبال شادی ها گشت، غمها خودشان ما را پیدا می کنند