واحه

وقتی از شوق وصال می نهادم باسر پای در بیراهه خار صحرایی گفت: عشق یعنی واحه

آذر 96
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
آزادی
1 پست
سرودی_که
1 پست
تهران
1 پست
بهشت
1 پست
عفاف
1 پست
حجاب
1 پست
فطرت
1 پست
سقراط
1 پست
دستگیر
1 پست
پاگیر
1 پست
انقلاب
1 پست
صادرات
1 پست
وینی_پوه
2 پست
اسرائیل
1 پست
ژنتیک
1 پست
روح
1 پست
فراموشی
1 پست
هدف
1 پست
فیروز
1 پست
وسیله
1 پست
دودکش
1 پست
می_آید
1 پست
پازل
1 پست
تحریم
1 پست
شب_عید
1 پست
آجیل
1 پست
حورالعین
1 پست
جغد
1 پست
پیگلت
1 پست
دروغ
1 پست
مصلحتی
1 پست
المپیک
1 پست
المپیاد
1 پست
متأسفم
1 پست
حادثه
1 پست
ولنتاین
1 پست
خیانت
1 پست
دکتر
1 پست
ه-ا-ر-پ
1 پست
متشکرم
1 پست
دی_آ
1 پست
غم_زرد
1 پست
آرژانتین
1 پست
آشنایی
1 پست